***

Włodzimierz Sołouchin, tłum. z rosyjskiego Weronika Wołkowa-Grabas

Od dawna wiedzą o tym ludzie:
Gdy się żegnają serca dwa,
Słabszy jest ten, kto bardziej kocha,
Kto kocha mniej, ten siłę ma.

Lecz ja to powiem dziś inaczej
W obliczu strasznej chwili tej:
Kto bardziej kocha, jest bogatszy,
Biedniejszy ten, kto kocha mniej.

I w mojej krwi w tej nocy długiej
Krzyk wzrasta nagle w chwili złej:
Ukochanego obdarz, Panie,
Kroplą miłości z łaski Twej!

[14.10.2013 Radomsko]

Oryginał:

ДАВНЫМ-ДАВНО

Давным-давно известно людям,
Что при разрыве двух людей
Сильнее тот, кто меньше любит,
Кто больше любит, тот слабей.

Но я могу сказать иначе,
Пройдя сквозь ужас этих дней:
Кто больше любит, тот богаче,
Кто меньше любит, тот бедней.

Средь ночи злой, средь ночи длинной
Вдруг возникает крик в крови:
О Боже, смилуйся над милой,
Пошли ей капельку любви!

rose-676760_1920

Reklamy