Autoagresja to działanie destrukcyjne skierowane przeciwko samemu sobie. To nie tylko samookaleczanie, ale i poddawanie się sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym („sprzymierzeńcami” mogą tu być nałogi, sporty ekstremalne, przemoc itd.). Jak każde ludzkie zachowanie, autoagresja ma jakiś cel; jak w przypadku każdego problemu psychologicznego, cel ten jest raczej podświadomy.

Może to być:

• Radzenie sobie z trudnymi emocjami.
• Odzyskanie poczucia rzeczywistości.
• Sprawowanie kontroli nad ciałem i podkreślenie autonomii.
• Karanie.
• Opieka nad sobą.
• Radzenie sobie z traumą.
• Komunikacja.

Tutaj więcej o tym problemie i sposobach przeciwdziałania.

Reklamy