Pocztówka z jeleniem św. Huberta, symbolem Grodna:

Tekst na odwrocie – fragment wiersza „Spacer” autorstwa grodzieńskiego poety J. Humianiuka (w moim tłumaczeniu):

Krew błękitna wciąż strumieni…

Ust sczerniałych cicha nić…

Przyjść na świat – choćby w Betlejem,

Pochowanym – w Grodnie być…

garodnia2.jpeg

Reklamy